JongerencoachingJongerencoaching werkt oplossingsgericht. De coach begeleidt de jongere naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten, zodat er een positieve verandering plaatsvindt. Jongeren ervaren bijvoorbeeld veel sociale druk, zowel thuis als op school en op internet. Sommige jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten of omgaan met autoriteit. De jongerencoach versterkt de al aanwezige competenties en de praktische vaardigheden zodat de jongere weer stevig op eigen benen kan staan. De jongere bepaalt zelf het succes van de begeleiding: hij of zij moet er voor openstaan en het vooral zelf doen.

Jongerencoaching kan ingezet worden bij jongeren die weinig zelfvertrouwen of angsten ervaren, snel boos worden, last hebben van pesten, moeite hebben bij het vinden van aansluiting, niet kunnen stoppen met piekeren, moeilijk discipline op kunnen brengen, ruzies niet kunnen oplossen, 'last hebben' van een verlieservaring, zich onzeker voelen, moeite hebben met het aangeven van grenzen of druk ervaren door social media.

Jongerencoaching vindt plaats in een één-op-één situatie. In overleg met u als ouder wordt bepaald hoe de begeleiding zal plaatsvinden.

Trainingen voor jongeren


Rots en water jongeren training

Rots en water

Rots en water is een psycho-fysieke training.
Psycho-fysiek betekent dat je door lichamelijke oefeningen jezelf fysiek, mentaal en sociaal weerbaarder voelt. Studio Jetje geeft psycho-fysieke trainingen in kleine groepen voor jongeren en in één-op-één situaties. Bij deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Voelen waar je eigen kracht zit (Fysieke weerbaarheid)
• Grenzen leren herkennen (Sociale weerbaarheid)
• Omgaan met groepsdruk
• Omgaan met social media
• Leren doorzetten (Mentale weerbaarheid)
• Lichaamstaal
• Zelfbeheersing


Aanmelden
Sociale vaardigheidstrainingen jongeren training

Sociale vaardigheidstrainingen

Studio Jetje verzorgt sociale vaardigheidstrainingen in kleine groepen jongeren.
Er komen verschillende thema’s aan de orde, onder andere:
• Contact maken met anderen (invoegen in een groep)
• Omgaan met complimenten
• Lichaamstaal
• Aanpakken vs. knokken vs. uit de weg gaan
• Vragen leren stellen
• Reageren op moeilijke situaties
De training in groepjes van 4 jongeren bestaat uit 10 lessen.

Aanmelden
Vrienden voor het leven jongeren training

Vrienden voor het leven

De vrienden voor jongeren training:
• Helpt jongeren bij het ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier situaties die moeilijk zijn en/of angst oproepen aan te pakken.
• De training richt zich op drie processen bij angsten: lichamelijke reacties, denkprocessen en gedragingen.
• Legt uit dat angst een normale menselijke emotie is die we allemaal kennen.
• Versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op.
• Stimuleert zelfvertrouwen in situaties die moeilijk zijn of angst oproepen.

Het vriendenprogramma voor jongeren kan individueel gevolgd worden.

Aanmelden
Mission Possible jongeren training

Mission Possible

Mission Possible is een oplossingsgerichte methode waarbij we de focus leggen op wat werkt. Dit gebruiken we om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
In plaats van het ongewenste gedrag van de jongere af te leren, gaan we kijken wat voor positief gedrag we hiervoor in de plaats willen inzetten. Mission Possible wordt in een één-op-één situatie gegeven. In overleg met u als ouder wordt bepaald hoe de begeleiding plaats zal vinden.

Aanmelden

Geregistreerde keurmerken

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Kindercoachgilde
Adiona
Nobco

Een keertje kennismaken?

  • Binnen een paar weken worden je problemen opgelost en het werkt ook nog eens. Ik kan het, dus jullie ook!
  • Meisje 16 jaar
    Ik vond het super leuk bij jou en ik voelde me op mijn gemak. Ik heb in 5 lessen tijd super veel geleerd en mijn zelfvertrouwen is heel veel verbeterd. Het reageren op en omgaan met stomme opmerkingen gaat nu ook stukken gemakkelijker dan eerst. Heel erg bedankt!!!!
    Meisje 16 jaar